Hóa đơn điện tử là gì ?

Hóa đơn điện tử là gì ?

Hóa đơn điện tử là chứng trong khoảng trong chậm tiến độ sở hữu những thông tin sắm, bán hàng hóa do người bán lập, ghi nhận. Theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14-5-2010 của Chính phủ, qui định về hóa đơn bán hàng hóa, phân phối nhà sản xuất, hóa đơn được thể hiện bằng các hình thức bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử.

Và cũng theo thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ vốn đầu tư chỉ dẫn về khởi tạo, phát hành và tiêu dùng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, phân phối nhà cung cấp thì trong khoảng ngày 01-5-2011 những doanh nghiệpdoanh nghiệp sở hữu thể dùng hóa đơn điện tử. Vậy hóa đơn điện tử là gì? Chúng mang ích lợi như thế nào và để tiêu dùng hóa đơn điện tử cần  các điều kiện nào?

Phân tích về hóa đơn điện tử. 

Hoá đơn điện tử là tập kết các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng nhà sản xuất, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và điều hành bằng phương tiện điện tử. Đặc biêt là hóa đơn điện tử phải được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của đơn vị đã được cấp mã số thuế lúc bán hàng hóa, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trên hóa đơn điện tử bao gồm những nội dung như:

  • Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu cái, số trật tự hóa đơn; Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu dòng, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ nguồn vốn.
  • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;
  • Tên, liên hệ, mã số thuế của người mua;
  • Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ. Đối với hóa đơn trị giá gia nâng cao, ngoài chiếc đơn giá là giá chưa mang thuế trị giá gia nâng cao, phải với dòng thuế suất thuế giá trị gia nâng cao, tiền thuế giá trị gia nâng cao, tổng số tiền phải thanh toán ghi bằng số và bằng chữ.
  • Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp của người mua trong trường hợp quý khách là tổ chức kế toán…

Những ích lợi thiết thực của việc sử dụng hóa đơn điện tử

Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại đa dạng tính năng và lợi ích cho người sử dụng: Giảm giá bán in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn, dễ dàng cho việc hạch toán kế toán, quản trị kinh doanh, đối chiếu dữ liệu; phê chuẩn phương tiện điện tử nên thời gian giao dịch sẽ được rút ngắn. Hóa đơn điện tử góp phần tiên tiến hóa công việc quản trị đơn vị cũng như góp phần kiểm soát an ninh môi trường.

Các điều kiện cần và đủ để khởi tạo và tiêu dùng hóa đơn điện tử

Là công ty kinh tế mang đủ điều kiện và đang thực hành đàm phán điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế; hoặc là công ty kinh tế sở hữu sử dụng đàm phán điện tử trong hoạt động ngân hàng.

– Có địa điểm, các tuyến đường truyền chuyên chở thông tin, mạng thông báovật dụng truyền tin đáp ứng đề nghị khai thác, kiểm soát, xử lý, tiêu dùng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

– Mang lực lượng người thực thi đủ trình độ, khả năng tương xứng với buộc phải để thực hiện việc khởi tạo, lập, dùng , bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử .

– Có hàng ngũ người thực thi đủ trình độ, khả năng tương thích sở hữu đề nghị để thực hiện việc khởi tạo, lập, sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định.

– Có chữ ký điện tử theo quy định của luật pháp.

– Có phần mềm bán hàng hóa, nhà cung cấp kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo dữ liệu của hóa đơn điện tử bán hàng hóa, sản xuất dịch vụ được tự động chuyển vào phần mềm (hoặc cơ sở dữ liệu) kế toán tại thời khắc lập hóa đơn.

– Sở hữu những trật tự sao lưu dữ liệu, khôi phục dữ liệu, lưu trữ dữ liệu đáp ứng những đề nghị tối thiểu về chất lượng lưu trữ bao gồm:

+ Hệ thống lưu trữ dữ liệu phải đáp ứng hoặc được chứng minh là tương thích mang các chuẩn mực về hệ thống lưu trữ dữ liệu;

+ Với trật tự sao lưu và bình phục dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố, đảm bảo sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra những vật sở hữu tin hoặc sao lưu trực tuyến phần đông dữ liệu.

Theo chậm tiến độ nếu như các tổ chức, doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện về khởi tạo hóa đơn điện tử thì được khởi tạo hóa đơn điện tử để sử dụng.

Đơn vị thực hành thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC.

Leave a Reply